SEPTEMBER

HINTS

Hint 1


The small pictures show part of the bigger one, or am I imagining this? De kleine foto's tonen een deel van de grotere, of verbeeld ik me dit?
Hint 2


What if you take the red lines from the small pictures and put then on the bigger one? You can draw, or just trace with your fingers. Wat als je de rode lijnen van de kleine foto's neemt en dan op de grotere zet? Je kan tekenen, of gewoon volgen met je vingers.
Hint 3


If you do it right, the lines will connect with the fake writings and form numbers. Als je het goed doet, zullen de lijnen zich verbinden met de valse geschriften en nummers vormen.
Answer


9237