FAQ

What is NoxBox? //  Wat is NoxBox?


Nox Box is an escape mystery that you can play at home. The game is comprised of 5 beautifully designed postcards, filled with puzzles and riddles. Each game tells its own unique story, that takes you on a journey filled with mystery and excitement. NoxBox is een escape mysterie dat je thuis kan spelen. Het spel bestaat uit 5 prachtig ontworpen ansichtkaarten, gevuld met puzzels en raadsels. Elk spel vertelt zijn eigen unieke verhaal, dat je meeneemt op een reis vol mysterie en spanning.
What's the difference between 2 versions: printed and digital (PDF)? //  Wat is het verschil tussen de 2 versies: geprint en digitaal (PDF)?


The printed version is 5 cards, printed in color on thick high-quality paper. we package te cards and deliver them to you or anyone you want to surprise with a gift. The digital version is the same game, but delivered in seconds you your email in the form of a PDF file. You can print it out and play within minutes of purchasing the game. De geprinte versie bestaat uit 5 kaarten, geprint in kleur op dik papier van hoge kwaliteit. Wij verpakken de kaarten en leveren ze aan jou of aan iedereen die je wilt verrassen met een cadeautje. De digitale versie is hetzelfde spel, maar wordt binnen enkele seconden geleverd in de vorm van een PDF-bestand. Je kan ze uitprinten en binnen enkele minuten na aankoop al spelen.
How much does it cost? // Hoeveel kost het?


The regular price is €21.50 for the printed version And €19.50 for the digital one But note, that we always have some deals and sales going on, so check out our store for more information. De normale prijs is €21.50 voor de geprinte versie En €19.50 voor de digitale Maar let op, we hebben altijd wel wat deals en aanbiedingen, dus ga naar onze winkel voor meer informatie.
What do I need to play? //  Wat heb ik nodig om te spelen?


For the printed version all you need is a good company. But pen and paper might be a good idea too. For the digital version you'll also need scissors, to cut out the cards you will print at home. Voor de geprinte versie heb je alleen goed gezelschap nodig. Maar pen en papier zijn misschien ook een goed idee. Voor de digitale versie heb je ook een schaar nodig, om de kaarten die je thuis uitprint, uit te knippen.
When will I receive my missions? //  Wanneer ontvang ik mijn missies?


If you order the printed version, the delivery time will depend on your location. We deliver our games from Netherlands, so if you are, say, in Japan, it will take some time. If you are planning to play on your birthday or otherwise want the game to be available to you at a certain date, be sure to buy the printed version in advance. You can also contact us, if you want a more speedy delivery, using DHL or other mailing services. However, this option will bring some small additional fees. If you want to play right away - check out the digital versions of our games! They are just as grate, and the best part, you don't need to wait or leave your house. Als je de geprinte versie bestelt, is de levertijd afhankelijk van je locatie. We leveren onze spellen vanuit Nederland, dus als je bijvoorbeeld in Japan bent, zal het enige tijd duren. Als je van plan bent om op je verjaardag te spelen of als je het spel op een andere manier op een bepaalde datum beschikbaar wilt hebben, moet je de uitgeprinte versie op voorhand kopen. Je kan ook contact met ons opnemen als je een snellere levering wilt, met behulp van DHL of andere postdiensten. Deze optie brengt echter enkele kleine extra kosten met zich mee. Als je direct wilt spelen - bekijk dan de digitale versies van onze spellen! Ze zijn net als het rooster, en het beste is dat je niet hoeft te wachten of je huis hoeft te verlaten.
What do I do if I need help or feel stuck? //  Wat moet ik doen als ik hulp nodig heb of vastzit?


Our games don't have a time limit, so you can't lose. But if you feel like you need a gentle push in the right directions, you can check out the hint section on our website. You ran also join our Facebook Group where hundreds of players discuss the riddles with each other. Feel free to ask your question there, there is always someone who can help you. Onze spellen hebben geen tijdslimiet, dus je kan niet verliezen. Maar als je het gevoel hebt dat je een klein duwtje in de goede richting nodig hebt, kan je de hintsectie op onze website bekijken. Je bent ook lid geworden van onze Facebookgroep, waar honderden spelers de raadsels met elkaar bespreken. Voel je vrij om daar je vraag te stellen, er is altijd wel iemand die je kan helpen.
What ages is the NoxBox games designed for? //  Voor welke leeftijden zijn de NoxBox spellen ontworpen?


Only a couple of our games are age-restricted, and you can see them marked in our store. For the rest of the games there are no real limitations, but we would suggest 12+. However, we also have a game designed specifically for kids! Slechts een paar van onze spellen zijn leeftijdsgebonden, en je ziet dat ze gemarkeerd zijn in onze winkel. Voor de rest van de spellen zijn er geen echte beperkingen, maar we stellen 12+ voor. We hebben echter ook een spel dat speciaal voor kinderen is ontworpen!
What is the level of difficulty in your games? //  Wat is de moeilijkheidsgraad van jullie spellen?


We want everyone who plays our game to have fun and come out of the experience with only the best memories. That is why we indicate the difficulty of each game in our store. From EASY - for the novices and people who want something breezy and fun, to MEDIUM - for people who want a balanced experience, and EXPERT - for maniacs who want to really challenge themselves. The most difficult game right now is Bella Ciao: museum heist. We willen dat iedereen die ons spel speelt plezier heeft en alleen de beste herinneringen opdoet. Daarom geven we in onze winkel de moeilijkheidsgraad van elk spel aan. Van EASY - voor de beginners en mensen die iets luchtigs en leuks willen, tot MEDIUM - voor mensen die een evenwichtige ervaring willen, en EXPERT - voor iedereen die zichzelf echt op de proef wil stellen. Het moeilijkste spel op dit moment is Bella Ciao: een museumoverval.
Do you ship internationally? //  Verzenden jullie internationaal?


Yes! And if you want more information or you want to organize a more speedy delivery than the one the postal services provide, please, contact us, and we'll help you get your hands on our games as soon as possible. Ja! En als je meer informatie wilt of je wilt een snellere levering dan de postdienst, neem dan contact met ons op en we helpen je om onze spellen zo snel mogelijk in huis te halen.
In which language i can play? //  In welke taal kan ik spelen?


Digital versions are available in English and Dutch. The same goes for the printed versions, but you can see in the store that two of our very first games are only available in Dutch. De digitale versies zijn beschikbaar in het Engels en Nederlands. Hetzelfde geldt voor de geprinte versies, maar je kan in de winkel zien dat twee van onze allereerste spellen alleen in het Nederlands beschikbaar zijn.

© 2020 NoxBox is a brand name of Rena Beheer BV

Terms and Conditions

NOXBOX on Facebook

Low Ham 35

5102 AA

Dongen

The Netherlands

Calle Torres i Amat 21

08001

Barcelona

Espana

EMAIL: