MARCH

HINTS

Hint 1


Start with the sword and the pictures in the book. Begin met het zwaard en de foto's in het boek.
Hint 2


The pictures show you how to turn the sword. You can turn the whole calendar. De foto's tonen je hoe je het zwaard dient te draaien. Je kan de volledige kalender draaien.
Hint 3


When you turn the sword correctly, look at the dots in the book. They show you something. 1 of 4 is marked. Als je het zwaard goed draait, kijk dan naar de puntjes in het boek. Ze tonen je iets. 1 van de 4 is aangeduid.
Hint 4


Look at the pommel of the sword. When you turn it, choose the color that is marked by a dark dot. Kijk naar de punt van het zwaard. Als je het draait, kies je de kleur die wordt aangeduid met een donkere punt.
Hint 5


When you get 4 colors, check the shields in the book and you get 4 symbols, linked with 4 colors. Als je 4 kleuren krijgt, controleer dan de schilden in het boek en je krijgt 4 symbolen, verbonden met 4 kleuren.
Hint 6


Now find these symbols elsewhere. Vind deze symbolen nu op een andere plek.
Hint 7


They are on the dice. Each symbol is connected with a number. Ze staan op de dobbelsteen. Elk symbool is verbonden met een nummer.
Answer


3121