JULY

HINTS

Hint 1


Find the Eye of Ra in the calendar. Zoek het Oog van Ra in de kalender.
Hint 2


What does this tablet look like? It does seem strange. Hoe ziet dit tablet eruit? Het oogt wel vreemd.
Hint 3


Look at the form in which the symbols are assembled. Does that remind you of something? Kijk naar de vorm waarin de symbolen zijn samengesteld. Doet dat je ergens aan denken?
Hint 4


31 symbol. Seven symbols in a line. Turn the page. 31 symbool. Zeven symbolen op een regel. Draai de pagina om.
Hint 5


The symbols are arranged just like the August 2021 dates. Find the date that is marked with the Eye. De symbolen zijn net als de datums van augustus 2021 gerangschikt. Zoek de datum die met het oog is gemarkeerd.
Hint 6


Now count the days to the big launch. It is mentioned somewhere. Tel nu de dagen tot de grote lancering. Het wordt ergens genoemd.
Answer


The launch is on December 25th 2021. And the eye of Ra shows August 26th. 122 days. This is the code. De lancering is op 25 december 2021. En het oog van Ra toont 26 augustus. 122 dagen. Dit is de code.