JANUARY

HINTS

Hint 1


Examine the codenames of all the agents. And then compare them to the real names. Onderzoek de codenamen van alle agenten. En vergelijk ze dan met de echte namen.
Hint 2


Try and google some of the codenames. Probeer enkele van de codenamen te googelen.
Hint 3


The codenames refer to historical or mythological personalities. And their actual first names... De codenamen verwijzen naar historische of mythologische persoonlijkheden. En hun eigenlijke voornamen...
Hint 4


Marcus Aurelius = Markus Fisk. Alphonse Capone = Alphonse Ferrero. So what's the name that stands behind Bluetooth? Marcus Aurelius = Markus Fisk. Alphonse Capone = Alphonse Ferrero. Dus wat is de naam die achter Bluetooth staat?
Answer


Harald This agent was named after Harald Bluetooth. Deze agent is vernoemd naar Harald Bluetooth.