FEBRUARY

HINTS

Hint 1


Year: Look at the hand-drawn picture on the table. It shows where the agents were sent. Jaar: Kijk naar de foto die met de hand is getekend op de tafel. Het toont waar de agenten werden gestuurd.
Hint 2


Year: Leaf through the calendar to see the dates. ANd sort them in order, from the closest to the farthest... Jaar: Blader door de kalender om de datums te zien. En sorteer ze op volgorde, van het dichtstbijzijnde tot het verste...
Hint 3


Year: You can see which agent is which in 2077. Jaar: Je kan zien welke agent welke is in 2077.
Hint 4


Device model: Compare the device model schemes in 2021 and 2077. Model van het apparaat: Vergelijk de schema's van de modellen van de apparaten in 2021 en 2077.
Hint 5


Device model: It's the same 6 types of devices, just shown differently. Model van het apparaat: Het zijn dezelfde 6 soorten apparaten, alleen anders weergegeven.
Hint 6


Device model: The device consistent of 3 spheres and one button will present on 2077 scheme as three circles with one protruding element… So what about the rest? Model van het apparaat: Het apparaat bestaat uit 3 bollen en één knop zal op 2077 als drie cirkels met één uitstulpend element aanwezig zijn... Dus hoe zit het met de rest?
Answer


Arthur Morisson: 1242 / X23 Alphonse Ferrero: 1931 / R43 Tupac Leren: 1440 / F05