APRIL

HINTS

Hint 1


Compare the note from the druid's pocket and the pentagram in the grove. Each runestone seems to have a number attached to it. Vergelijk het briefje uit de broekzak van de druïde met het pentagram in het bos. Elke runestone lijkt een nummer te hebben.
Hint 2


The outer circle of stones goes from 0 to 14. The middle one, from 10 to 50. The innermost - from 100 to 500... De buitenste cirkel van stenen gaat van 0 tot 14. De middelste, van 10 tot 50. De binnenste - van 100 tot 500...
Hint 3


Just count the stones, and you'll see what is the value of each of them. Tel gewoon de stenen, en je zal zien wat de waarde van elk van hen is.
Hint 4


Outer ring: 0, 1, 2, 3, 4… 14. Middle ring: 10, 20, 30, 40, 50. Innermost ring: 100, 200, 300, 400, 500. Buitenste ring: 0, 1, 2, 3, 4… 14. Middelste ring: 10, 20, 30, 40, 50. Binnenste ring: 100, 200, 300, 400, 500.
Hint 5


Now, where can you find another message from Agent 7? Nu, waar vind je nog een bericht van Agent 7?
Hint 6


Check 2077. Controleer 2077.
Hint 7


The circles show you the runestones you need. Just compare the lines in the note and in the message from the future. De cirkels tonen je de runestones die je nodig hebt. Vergelijk gewoon de lijnen in het briefje en in het bericht uit de toekomst.
Answer


The runes are 400, 20 and 6. And since the code is 3-digit, the answer is 426. De runen zijn 400, 20 en 6. En aangezien de code 3 cijfers bevat, is het antwoord 426.