Hint 1


Dit gouden labyrint is verbonden met een van Zichengs voorwerpen. This golden labyrinth is connected to one of Zicheng's items.
Hint 2


Kijk naar de doos. Look at the box.
Hint 3


Stel je voor dat je dit labyrint in de doos plaatst. De lijnen verbinden de markeringen op de rand van de doos. Imagine placing this labyrinth inside the box. The lines will connect the marks on the rim of the box.
Hint 4


Volg het labyrint om de markeringen te verbinden. Follow the labyrinth to connect the markings.
Hint 5


Vanaf het symbool linksboven (twee horizontale lijnen) kun je het labyrint volgen tot het midden van de onderrand (drie verticale lijnen). Ga door met dit proces. From the top left symbol (two horizontal lines) you can follow the labyrinth to the middle of the bottom rim (three vertical lines). Continue this process.
Answer


259