Need a push in the right direction?

-- roomanji4.png

Hint 1


Look at the card. You can see different levels depicted beside the teeth. Levels of what, do you think? Kijk naar de kaart. Je kunt verschillende niveaus naast de tanden zien. Waarvan denk je? 
Hint 2


Each set of teeth has a level of scariness depicted beside it. The lover the bar, the less scary the monster is. Elke set tanden heeft een niveau van schaarsheid ernaast. Hoe geliefder de bar, hoe minder eng het monster is. 
Hint 3


Listen to the audios. You can clearly hear that some of the monsters provoke more fear than the others… Luister naar de audio. Je kunt duidelijk horen dat sommige monsters meer angst oproepen dan de andere...
Hint 4


The audio with the least scared reaction = the lowest bar. De audio met de minste angstige reactie = de laagste balk.
Hint 5


Now check out the track on the game board, THe player encountered the monster in the order depicted there. So if you know which of the teeth is connected to which name of the beast, you can find the answer. Bekijk nu de baan op het spelbord, de speler kwam het monster tegen in de volgorde die daar staat afgebeeld. Dus als je weet welke van de tanden is verbonden met welke naam van het beest, kun je het antwoord vinden.
Answer


Roo, Soo, Joo, Noo, Koo

-- roomanji9.png

Hint 1


The pictures show you the view of the board, as seen through the eyes of the bull figurine. De foto's laten je het uitzicht van het bord zien, gezien door de ogen van het stierenbeeldje.
Hint 2


Look at each of the pictures and imagine, where must the figurine be standing to see this in front of it. Kijk naar elk van de afbeeldingen en stel je voor, waar moet het beeldje staan ​​om dit ervoor te zien.
Hint 3


You can find all the positions of the figurine and calculate what the player must've rolled to get from the starting point to the end, to pass through all these positions. Je kunt vinden alle posities van het beeldje en bereken wat de speler moet hebben gerold om van het startpunt naar het einde te komen, om door al deze posities te gaan.
Answer


23323

-- roomanji8.png

Hint 1


You can find these 5 symbols on the game board. Je vindt deze 5 symbolen op het spelbord.
Hint 2


Each symbol is repeated three times. And there are different triangles beneath the symbols… Elk symbool wordt driemaal herhaald. En er zijn verschillende driehoeken onder de symbolen ...
Hint 3


Try to connect the same symbols with a line. You can draw on the board or just imagine a line connecting them. Probeer dezelfde symbolen met een lijn te verbinden. Je kunt op het bord tekenen of je kunt je een lijn voorstellen die ze verbindt.
Hint 4


All symbols make a triangle and each triangle is clearly different. Alle symbolen vormen een driehoek en elke driehoek is duidelijk anders.
Hint 5


The 1st triangle is what you get when you connect all the pentagon symbols. SO the first syllable of the magic word is SO. De 1e driehoek is wat je krijgt als je alle vijfhoeksymbolen met elkaar verbindt. DUS de eerste lettergreep van het toverwoord is SO. 
Hint 6


SO is the 6th too. SO is ook de 6e. 
Answer


The magic word is: SOLOROMODOSOMO Het toverwoord is: SOLOROMODOSOMO

-- roomanji6.png

Hint 1


The pictures show you the view of the board, as seen through the eyes of the bull figurine. De foto's laten je het uitzicht van het bord zien, gezien door de ogen van het stierenbeeldje.
Hint 2


Look at each of the pictures and imagine, where must the figurine be standing to see this in front of it. Kijk naar elk van de afbeeldingen en stel je voor, waar moet het beeldje staan ​​om dit ervoor te zien.
Hint 3


You can find all the positions of the figurine and calculate what the player must've rolled to get from the starting point to the end, to pass through all these positions. Je kunt vinden alle posities van het beeldje en bereken wat de speler moet hebben gerold om van het startpunt naar het einde te komen, om door al deze posities te gaan.
Answer


23323

-- roomanji5.png

Hint 1


The pictures show you the view of the board, as seen through the eyes of the bull figurine. De foto's laten je het uitzicht van het bord zien, gezien door de ogen van het stierenbeeldje.
Hint 2


Look at each of the pictures and imagine, where must the figurine be standing to see this in front of it. Kijk naar elk van de afbeeldingen en stel je voor, waar moet het beeldje staan ​​om dit ervoor te zien.
Hint 3


You can find all the positions of the figurine and calculate what the player must've rolled to get from the starting point to the end, to pass through all these positions. Je kunt vinden alle posities van het beeldje en bereken wat de speler moet hebben gerold om van het startpunt naar het einde te komen, om door al deze posities te gaan.
Answer


23323

-- roomanji3.png

Hint 1


Look at the card. You can see different levels depicted beside the teeth. Levels of what, do you think? Kijk naar de kaart. Je kunt verschillende niveaus naast de tanden zien. Waarvan denk je? 
Hint 2


Each set of teeth has a level of scariness depicted beside it. The lover the bar, the less scary the monster is. Elke set tanden heeft een niveau van schaarsheid ernaast. Hoe geliefder de bar, hoe minder eng het monster is. 
Hint 3


Listen to the audios. You can clearly hear that some of the monsters provoke more fear than the others… Luister naar de audio. Je kunt duidelijk horen dat sommige monsters meer angst oproepen dan de andere...
Hint 4


The audio with the least scared reaction = the lowest bar. De audio met de minste angstige reactie = de laagste balk.
Hint 5


Now check out the track on the game board, THe player encountered the monster in the order depicted there. So if you know which of the teeth is connected to which name of the beast, you can find the answer. Bekijk nu de baan op het spelbord, de speler kwam het monster tegen in de volgorde die daar staat afgebeeld. Dus als je weet welke van de tanden is verbonden met welke naam van het beest, kun je het antwoord vinden.
Answer


Roo, Soo, Joo, Noo, Koo

-- roomanji7.png

Hint 1


You can find these 5 symbols on the game board. Je vindt deze 5 symbolen op het spelbord.
Hint 2


Each symbol is repeated three times. And there are different triangles beneath the symbols… Elk symbool wordt driemaal herhaald. En er zijn verschillende driehoeken onder de symbolen ...
Hint 3


Try to connect the same symbols with a line. You can draw on the board or just imagine a line connecting them. Probeer dezelfde symbolen met een lijn te verbinden. Je kunt op het bord tekenen of je kunt je een lijn voorstellen die ze verbindt.
Hint 4


All symbols make a triangle and each triangle is clearly different. Alle symbolen vormen een driehoek en elke driehoek is duidelijk anders.
Hint 5


The 1st triangle is what you get when you connect all the pentagon symbols. SO the first syllable of the magic word is SO. De 1e driehoek is wat je krijgt als je alle vijfhoeksymbolen met elkaar verbindt. DUS de eerste lettergreep van het toverwoord is SO. 
Hint 6


SO is the 6th too. SO is ook de 6e. 
Answer


The magic word is: SOLOROMODOSOMO Het toverwoord is: SOLOROMODOSOMO

-- roomanji1.png

Hint 1


The pictures show you the view of the board, as seen through the eyes of the bull figurine. De foto's laten je het uitzicht van het bord zien, gezien door de ogen van het stierenbeeldje.
Hint 2


Look at each of the pictures and imagine, where must the figurine be standing to see this in front of it. Kijk naar elk van de afbeeldingen en stel je voor, waar moet het beeldje staan ​​om dit ervoor te zien.
Hint 3


You can find all the positions of the figurine and calculate what the player must've rolled to get from the starting point to the end, to pass through all these positions. Je kunt vinden alle posities van het beeldje en bereken wat de speler moet hebben gerold om van het startpunt naar het einde te komen, om door al deze posities te gaan.
Answer


23323

-- roomanji2.png

Hint 1


Look at the card. You can see different levels depicted beside the teeth. Levels of what, do you think? Kijk naar de kaart. Je kunt verschillende niveaus naast de tanden zien. Waarvan denk je? 
Hint 2


Each set of teeth has a level of scariness depicted beside it. The lover the bar, the less scary the monster is. Elke set tanden heeft een niveau van schaarsheid ernaast. Hoe geliefder de bar, hoe minder eng het monster is. 
Hint 3


Listen to the audios. You can clearly hear that some of the monsters provoke more fear than the others… Luister naar de audio. Je kunt duidelijk horen dat sommige monsters meer angst oproepen dan de andere...
Hint 4


The audio with the least scared reaction = the lowest bar. De audio met de minste angstige reactie = de laagste balk.
Hint 5


Now check out the track on the game board, THe player encountered the monster in the order depicted there. So if you know which of the teeth is connected to which name of the beast, you can find the answer. Bekijk nu de baan op het spelbord, de speler kwam het monster tegen in de volgorde die daar staat afgebeeld. Dus als je weet welke van de tanden is verbonden met welke naam van het beest, kun je het antwoord vinden.
Answer


Roo, Soo, Joo, Noo, Koo