Hint 1


Controleer de kaart. Check the map.
Hint 2


Check de krant. Check the newspaper.
Hint 3


Ga naar Google Maps en kijk wat er te vinden is op de drie locaties, gemarkeerd met rode kruisjes. Go to Google Maps and see what's there in the three locations, marked with red crosses.
Hint 4


De artikelen links en rechts van het artikel op de originele foto bevatten enkele woorden die u naar een specifiek herkenningspunt kunnen leiden. The articles to the left and right of the article seen in the original photo, have some words that can lead you to a specific landmark.
Hint 5


St. James bewakers. Een van de rode kruisen markeert het St. James-park. Is er iets GUARD-gerelateerd? St. James guards. One of the red crosses is marking St. James park. Is there something GUARD-related?
Hint 6


Er is een Memorial in St. James Park met het woord Guards in zijn naam. There is a Memorial in St. James park that has the word Guards in its name.
Hint 7


Nu naar de tweede locatie. Steek de Westminster bridge over en let op. Now, to the second location. Cross the Westminster bridge and pay attention.
Hint 8


Zoek de nachtegaal. Look for the Nightingale.
Hint 9


De artikelen boven en onder die met de afbeelding van het vat, moeten beide naar twee cijfers wijzen. The articles above and below the one with the barrel picture, both should point to two digits.
Hint 10


Een daarvan is duidelijk, het staat precies in het artikel. One is obvious, it's right there in the article.
Hint 11


De andere is verbonden met de laatste locatie. The other is connected to the last location.
Hint 12


Het is Lincoln's Inn Fields. It's Lincoln's Inn Fields.
Hint 13


Lincoln. President. Nu heb je twee cijfers nodig Lincoln. President. Now, you need two digits
Hint 14


Abraham Lincoln is de 16e president van de VS. Abraham Lincoln is the 16th president of the USA.
Answer


Locatie 1 - Guards Memorial Locatie 2 - Florence Nightingale-museum Code - 16-72 Location 1 - Guards Memorial Location 2 - Florence Nightingale museum Code - 16-72