Hint 1


Kijk naar de foto. De drie man drie hebben hun handen in verschillende posities. Look at the photo. The three man three have their hands in different positions.
Hint 2


Identificeer ze allemaal. Robert Wood, Max Planck en Alber Einstein. Identify them all. Robert Wood, Max Planck, and Alber Einstein.
Hint 3


De gebaren in de video wijzen naar een van hen. 11 gebaren komen overeen met 11 zinnen die de reiziger blijft herhalen. The gestures in the video point to one of them. 11 gestures match 11 phrases the traveler keeps repeating.
Hint 4


Het eerste gebaar wijst naar Einstein. En de eerste letter van zijn achternaam is E. Het tweede gebaar wijst naar Max Planck, en de eerste letter van zijn naam is M. The first gesture points to Einstein. And the first letter of his last name is E. The second gesture points to Max Planck, and the first letter of his name is M.
Answer


EMPIRE STATE