Hints & Help

Screenshot_14.png

Hint 1


The name seems to be encrypted De naam lijkt gecodeerd te zijn
Hint 2


Check the note with a lot of symbols and letters and find a pattern. Bekijk het briefje met veel symbolen en letters en zoek een patroon.
Hint 3


Find a symbol on the note and then look at the letter above and to the left of it. Zoek een symbool op het briefje en kijk dan naar de brief boven en links ervan.

Screenshot_2.png

Hint 1


You will need to go to YouTube to solve this one. Je moet naar YouTube gaan om dit op te lossen.
HInt 2


There are separate lines in the video. What if you combine them? Er staan aparte lijnen in de video. Wat als je ze combineert?
HInt 3


The lines create two symbols, that can be translated into letters. De lijnen creëren twee symbolen, die in letters kunnen worden omgezet.
Answer


Ed

Screenshot_5.png

HInt 1


What does the word MAIN means? Wat betekent het woord MAIN?
HInt 2


It's in french. Het is in het Frans.
Hint 3


"Main" is french for "hand". And the collage below has the french flag on the hand. "Main" is frans voor "hand". En de collage hieronder heeft de franse vlag op de hand.
HInt 4


Translate other parts of the body into the languages, indicated by the flags. Vertaal andere delen van het lichaam in de talen, aangegeven door de vlaggen.
Answer


https://www.instagram.com/nakke.eye.main.nariz/ You don't need an account to visit the page. Just use your internet browser. U heeft geen account nodig om de pagina te bezoeken. Gebruik gewoon uw internetbrowser.

Screenshot_16.png

HInt 1


To understand what this is you need to solve the puzzle with the collage of a man. Om te begrijpen wat dit is, moet je de puzzel oplossen met de collage van een man.
Hint 2


The Instagram grid is 3 by 4... Het Instagram raster is 3 bij 4...
HInt 3


The Instagram page has the letters, that are missing from the grid. Op de Instagram-pagina staan de letters die ontbreken in het rooster.
Hint 4


Now just write an email to this Gmail address. Check your spam folder if you didn't receive the reply. Schrijf nu gewoon een e-mail naar dit Gmail-adres. Controleer uw spammap als u geen antwoord heeft ontvangen.
Answer


tsoadrmuvepw@gmail.com

Screenshot_17.png

HInt 1


To understand what this is you need to solve the puzzle with the collage of a man. Om te begrijpen wat dit is, moet je de puzzel oplossen met de collage van een man.
Hint 2


The Instagram grid is 3 by 4... Het Instagram raster is 3 bij 4...
HInt 3


The Instagram page has the letters, that are missing from the grid. Op de Instagram-pagina staan de letters die ontbreken in het rooster.
Hint 4


Now just write an email to this Gmail address. Check your spam folder if you didn't receive the reply. Schrijf nu gewoon een e-mail naar dit Gmail-adres. Controleer uw spammap als u geen antwoord heeft ontvangen.
Answer


tsoadrmuvepw@gmail.com

Screenshot_6.png

Hint 1


The bodies are displayed in a very deliberate fashion. De lichamen worden heel bewust tentoongesteld.
HInt 2


The bodies seem to be pointing to something. De lichamen lijken naar iets te verwijzen.
Hint 3


There is a mysterious note in an unknown language, that can help you. Er is een mysterieus briefje in een onbekende taal, dat je kan helpen.
Hint 4


Compare the shapes in the note to the apartment floorplan. Vergelijk de vormen in het briefje met de plattegrond van het appartement.
Hint 5


The shape of the rooms is the same as the shapes in the note. De vorm van de kamers is hetzelfde als de vormen in het briefje.
HInt 6


The bodies point to the symbols. De lichamen verwijzen naar de symbolen.
Answer


Luke

Screenshot_8.png

Hint 1


There is a strange facebook group that will help you here. You don't need an account to visit the page. Just use your internet browser. Er is een vreemde facebookgroep die je hier zal helpen. U heeft geen account nodig om de pagina te bezoeken. Gebruik gewoon uw internetbrowser.
Hint 2


Something to do with stamps… Iets met postzegels...
Hint 3


Check out the audio file. Bekijk het audiobestand.
Hint 4


The audio has 5 robotic voices, speaking in distinctly different languages. De audio heeft 5 robotstemmen, die in duidelijk verschillende talen spreken.
Hint 5


Examine the cards to see how each of them is connected to these languages. Bestudeer de kaarten om te zien hoe ze allemaal met deze talen verbonden zijn.
Hint 6


Each card is from a different country. Elke kaart komt uit een ander land.
Hint 7


England, Spain, Japan, France, Germany. Engeland, Spanje, Japan, Frankrijk, Duitsland.
Answer


Linda

Screenshot_3.png

HInt 1


To understand what this is you need to solve the puzzle with the collage of a man. Om te begrijpen wat dit is, moet je de puzzel oplossen met de collage van een man.
Hint 2


The Instagram grid is 3 by 4... Het Instagram raster is 3 bij 4...
HInt 3


The Instagram page has the letters, that are missing from the grid. Op de Instagram-pagina staan de letters die ontbreken in het rooster.
Hint 4


Now just write an email to this Gmail address. Check your spam folder if you didn't receive the reply. Schrijf nu gewoon een e-mail naar dit Gmail-adres. Controleer uw spammap als u geen antwoord heeft ontvangen.
Answer


tsoadrmuvepw@gmail.com

Screenshot_4.png

HInt 1


What does the word MAIN means? Wat betekent het woord MAIN?
HInt 2


It's in french. Het is in het Frans.
Hint 3


"Main" is french for "hand". And the collage below has the french flag on the hand. "Main" is frans voor "hand". En de collage hieronder heeft de franse vlag op de hand.
HInt 4


Translate other parts of the body into the languages, indicated by the flags. Vertaal andere delen van het lichaam in de talen, aangegeven door de vlaggen.
Answer


https://www.instagram.com/nakke.eye.main.nariz/ You don't need an account to visit the page. Just use your internet browser. U heeft geen account nodig om de pagina te bezoeken. Gebruik gewoon uw internetbrowser.

Screenshot_1.png

Hint 1


Go to YouTube and check out the video. #iamcrawlingbehind Ga naar YouTube en bekijk de video. #iamcrawlingbehind
Hint 2


The people in the video, have certain attributes with or by them. De mensen in de video, hebben bepaalde attributen mee of bij hen.
Hint 3


The skull, the glass, the umbrella and the hat. De schedel, het glas, de paraplu en de hoed.
Hint 4


The first woman has a hat in her hand, the second guy is drinking at a pub… De eerste vrouw heeft een hoed in haar hand, de tweede man drinkt in een kroeg...
HInt 5


You can find these 4 victims' photos. Je kan deze 4 foto's van slachtoffers vinden.
Hint 6


Photos have symbols, and the attributes give you the order. De foto's hebben symbolen, en de attributen geven je de volgorde aan.
Answer


Mary

Screenshot_7.png

Hint 1


Go to YouTube and check out the video. #iamcrawlingbehind Ga naar YouTube en bekijk de video. #iamcrawlingbehind
Hint 2


The people in the video, have certain attributes with or by them. De mensen in de video, hebben bepaalde attributen mee of bij hen.
Hint 3


The skull, the glass, the umbrella and the hat. De schedel, het glas, de paraplu en de hoed.
Hint 4


The first woman has a hat in her hand, the second guy is drinking at a pub… De eerste vrouw heeft een hoed in haar hand, de tweede man drinkt in een kroeg...
HInt 5


You can find these 4 victims' photos. Je kan deze 4 foto's van slachtoffers vinden.
Hint 6


Photos have symbols, and the attributes give you the order. De foto's hebben symbolen, en de attributen geven je de volgorde aan.
Answer


Mary

Screenshot_10.png

HInt 1


To understand what this is you need to solve the puzzle with the collage of a man. Om te begrijpen wat dit is, moet je de puzzel oplossen met de collage van een man.
Hint 2


The Instagram grid is 3 by 4... Het Instagram raster is 3 bij 4...
HInt 3


The Instagram page has the letters, that are missing from the grid. Op de Instagram-pagina staan de letters die ontbreken in het rooster.
Hint 4


Now just write an email to this Gmail address. Check your spam folder if you didn't receive the reply. Schrijf nu gewoon een e-mail naar dit Gmail-adres. Controleer uw spammap als u geen antwoord heeft ontvangen.
Answer


tsoadrmuvepw@gmail.com