Hint 1


This scheme was present in the first photo from 1500. Dit schema was aanwezig op de eerste foto uit 1500.
Hint 2


Check other documents from the first photo. Controleer andere documenten van de eerste foto.
Hint 3


Look at the piece of paper on the top left corner. Kijk naar het vel papier in de linkerbovenhoek.
Hint 4


The location of the dots on the piece of paper match the location of the elements of the mechanism. De locatie van de stippen op het stuk papier komt overeen met de locatie van de elementen van het mechanisme.
Answer


84962