Hint 1


Examine the photo from 1440. Bestudeer de foto uit 1440.
Hint 2


The colors on the scheme can be found amongst the possessions of the T.I.M.E. agent. De kleuren op het schema zijn te vinden tussen de bezittingen van de T.I.M.E. agent.
Hint 3


The spear! De speer!
Hint 4


There are two groups of beads and three lines on the spear. All three give you the correct combination. Er zijn twee groepen kralen en drie lijnen op de speer. Alle drie geven je de juiste combinatie.
Hint 5


Follow the route from alpha, beta, and gamma spots, choosing the way on the crossroads indicated by the spear. Volg de route van de alfa-, bèta- en gammaspots en kies de weg op het kruispunt dat door de speer wordt aangegeven.
Hint 6


Start at alpha then go red (upper bead in the first group), then orange (upper bead in the second group), then white (the upper line on the spear). Begin bij alfa, ga dan rood (bovenste kraal in de eerste groep), dan oranje (bovenste kraal in de tweede groep), dan wit (de bovenste lijn op de speer).
Answer


Alfa, beta, and gamma - 731 Alfa, bèta, en gamma - 731