Hint 1


What's missing from the triangular symbol? Compare the UV photo with the other side of the tablet. Wat ontbreekt er aan het driehoekige symbool? Vergelijk de UV-foto met de andere kant van het tablet.
Hint 2


The double circle is the missing piece. Now, others can be found on the tablet. De dubbele cirkel is het ontbrekende stuk. Er zijn er andere die je op het tablet kunt vinden.
Hint 3


Find all 5 double circles on the tablet. Vind alle 5 dubbele cirkels op het tablet.
Hint 4


The circles mark the correct letters. De cirkels geven de juiste letters aan.
Hint 5


Find the circles on one side of the tablet and then look for the letters on the other side. Zoek de cirkels aan de ene kant van het tablet en zoek dan de letters aan de andere kant.
Hint 6


Letters are K, H, A… De letters zijn K, H, A...
Answer


KHAYU