CODE ORDER

Hint 1


Now you need to input the codes in the correct order. Just check how memory space changed between 2021 and 2077 on each server. Nu is het zaak om de codes in de juiste volgorde in te voeren. Controleer gewoon hoe de geheugenruimte op elke server veranderd is tussen 2021 en 2077.
HInt 2


Server L in 2021 was at 50, and in 2077 it was about 125. Note the growth. Compare it to other servers. Server L in 2021 stond op 50, en in 2077 stond hij op ongeveer 125. Noteer de groei. Vergelijk deze met de andere servers.
HInt 3


When you find out how much each server's memory changed, you can rank them from the one that changed the least, to the one that changed the most. Als je er achter komt hoeveel het geheugen van elke server is veranderd, kun je ze rangschikken van de server die het minst is veranderd, naar de server die het meest is veranderd.
HInt 4


Server X didn't change at all. So its code (743) should be first. Server X is onveranderd gebleven. De code (743) zou dus eerst moeten zijn.
Answer


The correct order is: X, Q, Z, L, K, F The order of codes to input: 743, 620, 442, 379, 746, 175 De juiste volgorde is: X, Q, Z, L, K, F De volgorde van de in te voeren codes: 743, 620, 442, 379, 746, 175

File Password

HInt 1


The password for the file can be found in the calendar. Just pay attention to the name on the month. Het wachtwoord voor het bestand is te vinden op de kalender. Let op de naam van de maand.
Hint 2


There's a number right beside the name of the month. The numbers can change the name… Er staat een nummer naast de naam van de maand. De cijfers kunnen de naam wijzigen…
HInt 3


The numbers represent the letters in the word. Just change the order of the letters. De cijfers vertegenwoordigen de letters in het woord. Verander gewoon de volgorde van de letters.
Answer


UYNJAAR

CODES

Hint 1


Now you need to input the codes in the correct order. Just check how memory space changed between 2021 and 2077 on each server. Nu is het zaak om de codes in de juiste volgorde in te voeren. Controleer gewoon hoe de geheugenruimte op elke server veranderd is tussen 2021 en 2077.
HInt 2


Server L in 2021 was at 50, and in 2077 it was about 125. Note the growth. Compare it to other servers. Server L in 2021 stond op 50, en in 2077 stond hij op ongeveer 125. Noteer de groei. Vergelijk deze met de andere servers.
HInt 3


When you find out how much each server's memory changed, you can rank them from the one that changed the least, to the one that changed the most. Als je er achter komt hoeveel het geheugen van elke server is veranderd, kun je ze rangschikken van de server die het minst is veranderd, naar de server die het meest is veranderd.
HInt 4


Server X didn't change at all. So its code (743) should be first. Server X is onveranderd gebleven. De code (743) zou dus eerst moeten zijn.
Answer


The correct order is: X, Q, Z, L, K, F The order of codes to input: 743, 620, 442, 379, 746, 175 De juiste volgorde is: X, Q, Z, L, K, F De volgorde van de in te voeren codes: 743, 620, 442, 379, 746, 175