Hints & Help

Screenshot_2.png

Hint 1


The numbers above these shapes look strange. Is there anything else in the game that looks similar? De getallen boven deze vormen zien er vreemd uit. Is er nog iets anders in het spel dat er hetzelfde uitziet?
Hint 2


Pay attention to a message, besides the typewriter. Let op een bericht, naast de typemachine.
Hint 3


There are a couple of letters that clearly don't work as well as the rest. Maybe something with the typewriter? Er zijn een paar letters die duidelijk niet zo goed functioneren als de rest. Misschien is er iets met de typemachine?
Hint 4


The shape of the buttons… De vorm van de knoppen...
Hint 5


The note with 5 numbers gives you the order of letters. Which letters those are, you can find out by comparing the shapers in the note with the shapes of the buttons on the typewriter. Het briefje met 5 cijfers geeft de volgorde van de letters aan. Welke letters dat zijn, kan je te weten komen door de vorm van het briefje te vergelijken met de vormen van de knoppen op de typemachine.
Answer


BOZFU

Screenshot_4.png

Hint 1


Search the train for something this drawing might be pointing to. Zoek in de trein naar iets waar deze tekening misschien naar verwijst.
Hint 2


I hope they are serving good coffee on this train. Ik hoop dat ze goede koffie serveren op deze trein.
Hint 3


Check the coffee stains. Bekijk de koffievlekken.
Hint 4


The stains are of different shapes. De vlekken hebben verschillende vormen.
HInt 5


Compare the stains to the rings on the drawing. Vergelijk de vlekken met de ringen op de tekening.
Hint 6


The stains give you letters. De vlekken geven je letters.
Answer


GYLEO

Screenshot_7.png

Hint 1


The numbers above these shapes look strange. Is there anything else in the game that looks similar? De getallen boven deze vormen zien er vreemd uit. Is er nog iets anders in het spel dat er hetzelfde uitziet?
Hint 2


Pay attention to a message, besides the typewriter. Let op een bericht, naast de typemachine.
Hint 3


There are a couple of letters that clearly don't work as well as the rest. Maybe something with the typewriter? Er zijn een paar letters die duidelijk niet zo goed functioneren als de rest. Misschien is er iets met de typemachine?
Hint 4


The shape of the buttons… De vorm van de knoppen...
Hint 5


The note with 5 numbers gives you the order of letters. Which letters those are, you can find out by comparing the shapers in the note with the shapes of the buttons on the typewriter. Het briefje met 5 cijfers geeft de volgorde van de letters aan. Welke letters dat zijn, kan je te weten komen door de vorm van het briefje te vergelijken met de vormen van de knoppen op de typemachine.
Answer


BOZFU

Screenshot_1.png

Hint 1


These lines… is there another place on the train with lines like that? Deze lijnen... is er een andere plaats in de trein met zulke lijnen?
HInt 2


The view out the window is breathtaking. Het zicht vanuit het raam is adembenemend.
HInt 3


The curtains on each of the windows have lines. If you combine them… De gordijnen aan elk van de ramen zijn voorzien van lijnen. Als je ze combineert...
Hint 4


The note gives you the order of the windows… and what can you see out of it? Het briefje geeft je de volgorde van de ramen... en wat zie je erin?
HInt 5


The moon, of course. It looks different out of different windows, though. De maan, natuurlijk. Het ziet er echter anders uit vanuit verschillende ramen.
Hint 6


There is a note with phases of the moons and letters connected to them. Now you have the letters and their order. Er is een briefje met de fasen van de manen en de letters die ermee verbonden zijn. Nu heb je de letters en hun volgorde.
Answer


OZRU

Screenshot_6.png

Hint 1


There is a number of similar logos in the train, but… they are slightly different. Er zijn een aantal soortgelijke logo's in de trein, maar... ze zijn een beetje anders.
Hint 2


One has a bunch of letters around it. Somehow a name can be revealed there. Eén heeft er een heleboel letters omheen. Op de één of andere manier kan daar een naam worden onthuld.
Hint 3


Check out the other logos. They are turned. Maybe, they are pointing to something. Bekijk de andere logo's. Ze zijn omgedraaid. Misschien verwijzen ze naar iets.
Hint 4


The full logo has an arrow in it. Just imagine the others do too. Het volledige logo is voorzien van een pijl. Stel je voor dat de anderen dat ook doen.
Hint 5


The logos turn and point to the letters. De logo's draaien en wijzen naar de letters.
Hint 6


To get the right order, place the train carriages in the correct order. Om de juiste volgorde te krijgen, moet je de treinwagons in de juiste volgorde plaatsen.
Answer


WYLA

Screenshot_8.png

Hint 1


Search the train for something this drawing might be pointing to. Zoek in de trein naar iets waar deze tekening misschien naar verwijst.
Hint 2


I hope they are serving good coffee on this train. Ik hoop dat ze goede koffie serveren op deze trein.
Hint 3


Check the coffee stains. Bekijk de koffievlekken.
Hint 4


The stains are of different shapes. De vlekken hebben verschillende vormen.
HInt 5


Compare the stains to the rings on the drawing. Vergelijk de vlekken met de ringen op de tekening.
Hint 6


The stains give you letters. De vlekken geven je letters.
Answer


GYLEO

Screenshot_3.png

Hint 1


These lines… is there another place on the train with lines like that? Deze lijnen... is er een andere plaats in de trein met zulke lijnen?
HInt 2


The view out the window is breathtaking. Het zicht vanuit het raam is adembenemend.
HInt 3


The curtains on each of the windows have lines. If you combine them… De gordijnen aan elk van de ramen zijn voorzien van lijnen. Als je ze combineert...
Hint 4


The note gives you the order of the windows… and what can you see out of it? Het briefje geeft je de volgorde van de ramen... en wat zie je erin?
HInt 5


The moon, of course. It looks different out of different windows, though. De maan, natuurlijk. Het ziet er echter anders uit vanuit verschillende ramen.
Hint 6


There is a note with phases of the moons and letters connected to them. Now you have the letters and their order. Er is een briefje met de fasen van de manen en de letters die ermee verbonden zijn. Nu heb je de letters en hun volgorde.
Answer


OZRU

Screenshot_5.png

Hint 1


The numbers above these shapes look strange. Is there anything else in the game that looks similar? De getallen boven deze vormen zien er vreemd uit. Is er nog iets anders in het spel dat er hetzelfde uitziet?
Hint 2


Pay attention to a message, besides the typewriter. Let op een bericht, naast de typemachine.
Hint 3


There are a couple of letters that clearly don't work as well as the rest. Maybe something with the typewriter? Er zijn een paar letters die duidelijk niet zo goed functioneren als de rest. Misschien is er iets met de typemachine?
Hint 4


The shape of the buttons… De vorm van de knoppen...
Hint 5


The note with 5 numbers gives you the order of letters. Which letters those are, you can find out by comparing the shapers in the note with the shapes of the buttons on the typewriter. Het briefje met 5 cijfers geeft de volgorde van de letters aan. Welke letters dat zijn, kan je te weten komen door de vorm van het briefje te vergelijken met de vormen van de knoppen op de typemachine.
Answer


BOZFU

Screenshot_9.png

Frequently asked questions

Hint 1


There is a number of similar logos in the train, but… they are slightly different. Er zijn een aantal soortgelijke logo's in de trein, maar... ze zijn een beetje anders.
Hint 2


One has a bunch of letters around it. Somehow a name can be revealed there. Eén heeft er een heleboel letters omheen. Op de één of andere manier kan daar een naam worden onthuld.
Hint 3


Check out the other logos. They are turned. Maybe, they are pointing to something. Bekijk de andere logo's. Ze zijn omgedraaid. Misschien verwijzen ze naar iets.
Hint 4


The full logo has an arrow in it. Just imagine the others do too. Het volledige logo is voorzien van een pijl. Stel je voor dat de anderen dat ook doen.
Hint 5


The logos turn and point to the letters. De logo's draaien en wijzen naar de letters.
Hint 6


To get the right order, place the train carriages in the correct order. Om de juiste volgorde te krijgen, moet je de treinwagons in de juiste volgorde plaatsen.
Answer


WYLA