Hint 1


Look at the phone on the February page. Now, use the three passwords to find a real one. Kijk naar de telefoon op de februari-pagina. Gebruik nu de drie wachtwoorden om een echt wachtwoord te vinden.
Hint 2


Imagine inputting one of these passwords. Beeld je in dat je een van deze wachtwoorden ingeeft.
Hint 3


Trace a path with your finger from 1 to 2 to 5 to… Maak een patroon met je vinger van 1 naar 2 naar 5 naar...
Hint 4


Each password, if you try to "draw" a line between the digits, actually makes a number. Als je een lijn probeert te “tekenen” tussen de getallen, vormt elk wachtwoord een nummer.
Answer


249