Hints & Help

Screenshot_1.png

It is not Earth but it has to do with the text underneath.

We are looking for an alphabet with which you can decipher the text.

Hint 1


Scan the QR code and listen to the sounds. What do they sound like? Scan de Qr code en luister naar de geluiden. Waar lijken ze op?
Hint 2


Yes its Morse! Google 'di dah dah' Het is Morse Code! Goole maar eens op 'di dah dah'
Solution


1 9 3

Screenshot_19.png

Hint 1


Scan the QR code and listen to the sounds. What do they sound like? Scan de Qr code en luister naar de geluiden. Waar lijken ze op?
Hint 2


Yes its Morse! Google 'di dah dah' Het is Morse Code! Goole maar eens op 'di dah dah'
Solution


1 9 3

Screenshot_18.png

Hint 1


Scan the QR code and listen to the sounds. What do they sound like? Scan de Qr code en luister naar de geluiden. Waar lijken ze op?
Hint 2


Yes its Morse! Google 'di dah dah' Het is Morse Code! Goole maar eens op 'di dah dah'
Solution


1 9 3

Screenshot_11.png

Hint 1


You can find out what the "model" is, if you solve another puzzle with this word. Je kunt er achter komen welk "model" we zoeken als je een andere puzzel oplost.
Hint 2


The model is DNA. So who are the scientists, related to its structure? Juist, het model is "DNA'. We zoeken de wetenschappers die dit "model" oftwel het DNA hebben ontdekt.
Hint 3


James Watson and Francis Crick
Hint 4


Count the number of lines for both names. Only one of the first names have the required number of letters. Tel het aantal 'puntjes'voor beide namen. Alleen 1 van de eerste voornamen past hierin.
Solution


JAMES. That's WORD 1. Juist. James. Dat is woord 1!

Screenshot_21.png

Hint 1


Combine the letters of WORD 1 and WORD 2, to get the word between them. Comineer de letters van Woord 1 en Woord 2 om het woord tussen hun in te krijgen.
Hint 2


Each letter equals a certain number. What is it? Elke letter staat gelijk aan een nummer.
Hint 3


Just count the letters in the alphabet. Gebruik het alfabet!
Hint 4


Combine the first letter of the first word with the first letter of the second word and add 3. Dis je combineerd de eerste letter van woord 1 met de eerste letter van woord 2 en telt er 3 bij op!
Solution


WHILE

Screenshot_20.png

Hint 1


Scan the QR code and listen to the sounds. What do they sound like? Scan de Qr code en luister naar de geluiden. Waar lijken ze op?
Hint 2


Yes its Morse! Google 'di dah dah' Het is Morse Code! Goole maar eens op 'di dah dah'
Solution


1 9 3

Screenshot_16.png

Hint 1


You can find out what the "model" is, if you solve another puzzle with this word. Je kunt er achter komen welk "model" we zoeken als je een andere puzzel oplost.
Hint 2


The model is DNA. So who are the scientists, related to its structure? Juist, het model is "DNA'. We zoeken de wetenschappers die dit "model" oftwel het DNA hebben ontdekt.
Hint 3


James Watson and Francis Crick
Hint 4


Count the number of lines for both names. Only one of the first names have the required number of letters. Tel het aantal 'puntjes'voor beide namen. Alleen 1 van de eerste voornamen past hierin.
Solution


JAMES. That's WORD 1. Juist. James. Dat is woord 1!

Screenshot_8.png

Hint 1


You can find 4 more symbols like that on another card. Compare them. Je kunt op een andere kaart nog meer van deze symbolen vinden. Vergelijk ze eens!
Hint 2


The position of the shapes in each symbol affects the positions of the roman numerals below it. Het gaat om de plaats van de vormen in elk symbool. Hierdoor zijn de Romeinse cijfers steeds anders.
Hint 3


Each shape has it's own numeral attached to it and the position of the numeral depends on the position of the geometric figure. Elke vorm heeft zijn eigen Romeinse nummer. Door de grootte en de positie in het symbool te bekijken kun je zien welk nummer bij welke vorm hoort.
Hint 4


The outer layer of the symbol correlates to the first numeral, the middle layer - to the second, the innermost layer - to the third. De buitenste (grootste) laag van elke symbool is het eerste nummer. De middelste laag- het tweede en de binneste (kleinste) laag is het derde nummer.
Solution


It will give you : III VII V ( we will use them in the machine) Je krijgt de cijders : III VII V (die we in de Enigma gaan gebruiken)

Screenshot_6.png

Hint 1


There's only one master of suspense. Er is maar 1 'master of suspense'!
Hint 2


Find the films Alfred Hitchcock maid in 1976, 1953, 1938 and 1964 Zoek de films die Alfred Hitchcock maakte in 1976, 1953, 1938 and 1964
Hint 3


Their first letters give you the word "FILM". Now, do the same with the other dates. De eerste letters van die films geeft je het woord "FILM". Doe het zelfde met de andere data.
Solution


The other movie names first lettes gives you 'nulfj' De andere data en filmnamen (eerste letters) geven 'nulfj'

Screenshot_4.png

Hint 1


You can find 4 more symbols like that on another card. Compare them. Je kunt op een andere kaart nog meer van deze symbolen vinden. Vergelijk ze eens!
Hint 2


The position of the shapes in each symbol affects the positions of the roman numerals below it. Het gaat om de plaats van de vormen in elk symbool. Hierdoor zijn de Romeinse cijfers steeds anders.
Hint 3


Each shape has it's own numeral attached to it and the position of the numeral depends on the position of the geometric figure. Elke vorm heeft zijn eigen Romeinse nummer. Door de grootte en de positie in het symbool te bekijken kun je zien welk nummer bij welke vorm hoort.
Hint 4


The outer layer of the symbol correlates to the first numeral, the middle layer - to the second, the innermost layer - to the third. De buitenste (grootste) laag van elke symbool is het eerste nummer. De middelste laag- het tweede en de binneste (kleinste) laag is het derde nummer.
Solution


It will give you : III VII V ( we will use them in the machine) Je krijgt de cijders : III VII V (die we in de Enigma gaan gebruiken)

Screenshot_2.png

Hint 1


Scan the QR code and listen to the sounds. What do they sound like? Scan de Qr code en luister naar de geluiden. Waar lijken ze op?
Hint 2


Yes its Morse! Google 'di dah dah' Het is Morse Code! Goole maar eens op 'di dah dah'
Solution


1 9 3

Screenshot_14.png

Hint 1


There's only one master of suspense. Er is maar 1 'master of suspense'!
Hint 2


Find the films Alfred Hitchcock maid in 1976, 1953, 1938 and 1964 Zoek de films die Alfred Hitchcock maakte in 1976, 1953, 1938 and 1964
Hint 3


Their first letters give you the word "FILM". Now, do the same with the other dates. De eerste letters van die films geeft je het woord "FILM". Doe het zelfde met de andere data.
Solution


The other movie names first lettes gives you 'nulfj' De andere data en filmnamen (eerste letters) geven 'nulfj'

Screenshot_12.png

Hint 1


Scan the QR code and download the file. Scan de QR Code en download het bestand.
Hint 2


Oh, no, there's an error. But it doesn't matter. Shit! een ERROR... hmmm maakt niet uit.
Hint 3


What's te size of the file in bits? What is de grootte van het bestand in bits ?
Hint 4


Translate bits into bytes. Okaa...nu nog naar bytes omrekenen zo te zien!
Solution


2011

Screenshot_22.png

Hint 1


You can find out what the "model" is, if you solve another puzzle with this word. Je kunt er achter komen welk "model" we zoeken als je een andere puzzel oplost.
Hint 2


The model is DNA. So who are the scientists, related to its structure? Juist, het model is "DNA'. We zoeken de wetenschappers die dit "model" oftwel het DNA hebben ontdekt.
Hint 3


James Watson and Francis Crick
Hint 4


Count the number of lines for both names. Only one of the first names have the required number of letters. Tel het aantal 'puntjes'voor beide namen. Alleen 1 van de eerste voornamen past hierin.
Solution


JAMES. That's WORD 1. Juist. James. Dat is woord 1!

Screenshot_10.png

Hint 1


Scan the QR code and download the file. Scan de QR Code en download het bestand.
Hint 2


Oh, no, there's an error. But it doesn't matter. Shit! een ERROR... hmmm maakt niet uit.
Hint 3


What's te size of the file in bits? What is de grootte van het bestand in bits ?
Hint 4


Translate bits into bytes. Okaa...nu nog naar bytes omrekenen zo te zien!
Solution


2011

Screenshot_13.png

Hint 1


There's only one master of suspense. Er is maar 1 'master of suspense'!
Hint 2


Find the films Alfred Hitchcock maid in 1976, 1953, 1938 and 1964 Zoek de films die Alfred Hitchcock maakte in 1976, 1953, 1938 and 1964
Hint 3


Their first letters give you the word "FILM". Now, do the same with the other dates. De eerste letters van die films geeft je het woord "FILM". Doe het zelfde met de andere data.
Solution


The other movie names first lettes gives you 'nulfj' De andere data en filmnamen (eerste letters) geven 'nulfj'

Screenshot_9.png

Hint 1


Scan the QR code and download the file. Scan de QR Code en download het bestand.
Hint 2


Oh, no, there's an error. But it doesn't matter. Shit! een ERROR... hmmm maakt niet uit.
Hint 3


What's te size of the file in bits? What is de grootte van het bestand in bits ?
Hint 4


Translate bits into bytes. Okaa...nu nog naar bytes omrekenen zo te zien!
Solution


2011

Screenshot_23.png

Hint 1


You can find out what the "model" is, if you solve another puzzle with this word. Je kunt er achter komen welk "model" we zoeken als je een andere puzzel oplost.
Hint 2


The model is DNA. So who are the scientists, related to its structure? Juist, het model is "DNA'. We zoeken de wetenschappers die dit "model" oftwel het DNA hebben ontdekt.
Hint 3


James Watson and Francis Crick
Hint 4


Count the number of lines for both names. Only one of the first names have the required number of letters. Tel het aantal 'puntjes'voor beide namen. Alleen 1 van de eerste voornamen past hierin.
Solution


JAMES. That's WORD 1. Juist. James. Dat is woord 1!