Hints & Help

-- tony1.png

Hint 1


Compare the paw-prints. We are looking for two bears of certain sizes. Vergelijk de pootafdrukken. We zijn op zoek naar twee beren van bepaalde maten.
Hint 2


Find the second largest and the second smallest paw-print and follow it to the honey. Zoek de op een na grootste en de op een na kleinste pootafdruk en volg deze naar de honing.
Answer


Bee zero, bee lux

-- tony2.png

Hint 1


Compare the weight of the cupcakes to rate them from the heaviest to the lightest. Vergelijk het gewicht van de cup cakes om ze van de zwaarste tot de lichtste te beoordelen.
Hint 2


The easiest way is to first find which one is the heaviest. De eenvoudigste manier is om eerst uit te zoeken welke het zwaarst is.
Hint 3


You can make a comparison in different ways. Look at the cupcake with the cherry. It's heavier than the strawberry and the chocolate cupcake combined. And the strawberry is heavier than the violet cupcake, which means the cherry is definitely heavier than violet too. Use the same logic to rank the cupcakes. Je kunt op verschillende manieren een vergelijking maken. Kijk naar de cup cake met de kers. Het is zwaarder dan de aardbei en de chocolade cup cake gecombineerd. En de aardbei is zwaarder dan de paarse cup cake, dat betekent dat de kers zeker ook zwaarder is dan de paarse. Gebruik dezelfde logica om de cup cakes te rangschikken.
Answer


1-6-5-2-3-4

-- tony3.png

Hint 1


There are 6 different types of ice cream by the amount of chocolate in them. And there are 6 different colors of the ice cream on the card. Er zijn 6 verschillende soorten ijs door de hoeveelheid chocolade erin. En er staan 6 verschillende kleuren ijs op de kaart.
Hint 2


The darker the ice cream - the more chocolate is in it. Hoe donkerder het ijs is, hoe meer chocolade erin zit
Hint 3


The number on the cone gives you the total chocolateness of the ice cream/ Co one scoop of 100 and one of 50 will give you 150. Het nummer op de kegel geeft je de totale chocolade inhoud van het ijsje, eén schep van 100 en één van 50 geeft je 150.
Answer


65

-- tony4.png

Hint 1


How do you think, which of these cookies are tastier than the others, judging by the amount that was eaten? Hoe denk je, welke van deze koekjes zijn lekkerder dan de andere, te oordelen naar de hoeveelheid die is gegeten?
Hint 2


The more of the cookie someone ate - the tastier it is, of course! Hoe meer koekjes iemand at, des te lekkerder is het natuurlijk!
Hint 3


Now, compare the partially eaten cookies to the whole ones. The colorful sprinkles on top of it will tell you which is which. Vergelijk nu de gedeeltelijk opgegeten koekjes met de hele. De kleurrijke hagelslag erop zal je vertellen welke dat is
Answer


1-2-5-6-3-4

-- tony5.png

Hint 1


Compare the paw-prints. We are looking for two bears of certain sizes. Vergelijk de pootafdrukken. We zijn op zoek naar twee beren van bepaalde maten.
Hint 2


Find the second largest and the second smallest paw-print and follow it to the honey. Zoek de op een na grootste en de op een na kleinste pootafdruk en volg deze naar de honing.
Answer


Bee zero, bee lux

-- tony7.png

Hint 1


Compare the paw-prints. We are looking for two bears of certain sizes. Vergelijk de pootafdrukken. We zijn op zoek naar twee beren van bepaalde maten.
Hint 2


Find the second largest and the second smallest paw-print and follow it to the honey. Zoek de op een na grootste en de op een na kleinste pootafdruk en volg deze naar de honing.
Answer


Bee zero, bee lux

-- tony8.png

Hint 1


How do you think, which of these cookies are tastier than the others, judging by the amount that was eaten? Hoe denk je, welke van deze koekjes zijn lekkerder dan de andere, te oordelen naar de hoeveelheid die is gegeten?
Hint 2


The more of the cookie someone ate - the tastier it is, of course! Hoe meer koekjes iemand at, des te lekkerder is het natuurlijk!
Hint 3


Now, compare the partially eaten cookies to the whole ones. The colorful sprinkles on top of it will tell you which is which. Vergelijk nu de gedeeltelijk opgegeten koekjes met de hele. De kleurrijke hagelslag erop zal je vertellen welke dat is
Answer


1-2-5-6-3-4

-- tony9.png

Hint 1


Compare the weight of the cupcakes to rate them from the heaviest to the lightest. Vergelijk het gewicht van de cup cakes om ze van de zwaarste tot de lichtste te beoordelen.
Hint 2


The easiest way is to first find which one is the heaviest. De eenvoudigste manier is om eerst uit te zoeken welke het zwaarst is.
Hint 3


You can make a comparison in different ways. Look at the cupcake with the cherry. It's heavier than the strawberry and the chocolate cupcake combined. And the strawberry is heavier than the violet cupcake, which means the cherry is definitely heavier than violet too. Use the same logic to rank the cupcakes. Je kunt op verschillende manieren een vergelijking maken. Kijk naar de cup cake met de kers. Het is zwaarder dan de aardbei en de chocolade cup cake gecombineerd. En de aardbei is zwaarder dan de paarse cup cake, dat betekent dat de kers zeker ook zwaarder is dan de paarse. Gebruik dezelfde logica om de cup cakes te rangschikken.
Answer


1-6-5-2-3-4

-- tony10.png

Hint 1


Compare the paw-prints. We are looking for two bears of certain sizes. Vergelijk de pootafdrukken. We zijn op zoek naar twee beren van bepaalde maten.
Hint 2


Find the second largest and the second smallest paw-print and follow it to the honey. Zoek de op een na grootste en de op een na kleinste pootafdruk en volg deze naar de honing.
Answer


Bee zero, bee lux

-- tony11.png

Hint 1


The clock shows you when the test started. So the time when the next candy started its test, the previous one finished it. De klok laat zien wanneer de test is begonnen. Dus de tijd dat het volgende snoepje met zijn test begon, maakte het vorige af.
Hint 2


That means the first candy only lasted 10 minutes. Dat betekent dat het eerste snoepje maar 10 minuten duurde.
Hint 3


The last candy is tricky. The test started at 55 min. But how long did all the tests combined go? Het laatste snoepje is lastig. De test begon op 55 minuten. Maar hoe lang gingen alle tests samen?
Hint 4


It all lasted for an hour, so the last candy lasted for 5 minutes. Het duurde allemaal een uur, dus het laatste snoepje duurde 5 minuten.
Answer


10, 15, 15, 15, 5