Hints & Help

stars.png

EARTH

Hint 1


First, solve the rest of the puzzles on this page. Om deze puzzel op te lossen zul je eerst de andere puzzels op deze kaart moeten oplossen.
Hint 2


Look up, Nile. What's the deal with the blue river and the white one? Kijk, de Nijl! Wat is er met de blauwe nijl en de witte nijl?
Hint 3


Find where the Blue Nile and White Nile converge. There's a city there. Zoek uit waar de blauwe Nijl en de witte Nijl samen komen. Daar is een stad.
Answer


The city is Khartoum. De stad die we zoeken is Khartoum.

earth stone.png

EARTH

Hint 1


First, solve the zodiac signs puzzle. Om verder te kunnen , moet je eerst de puzzel van de sterrenbeelden oplossen.
Hint 3


Have you found Ditan Park. Now, look closer. You can find the spot indicated by the flag by using Google. Heb je Ditan Park gevonden? Gebruik Google om dit park te vinden je zult zien dat het plaatje op de kaart overeenkomt met je zoekopdracht. Hierdoor kun je ook de plaats vinden die we hier zoeken.
Answer


Use Google Maps to find 'Bell Tower' Gebruik Google Maps om de 'Bell tower.' te vinden.

turn.png

EARTH

Hint 1


Who's Eurus? Wie is Eurus?
Hint 2


This is the east wind in Greek mythology. Now, what are the names of the rest of them? Eurus is de Oostenwind in de Griekse mytholgie. Wat zijn de namen van de rest van de winden?
Hint 3


The letters EKKSLLLAAN seem to be related to the winds. De letters EKKSLLLAAN lijken verbonden te zijn met de winden.
Hint 4


E = Erus, K = Kaikias, etc.
Hint 5


Imagine the boat on the page moving, spurred on by these winds, indicated by single letters. Stel je voor dat de boot op de kaart vaart, aangedreven door de winden (letters).
Hint 6


One letter is one step for the boat in the indicated direction. Een letter is een stap voor de boot in de aangegeven richting.
Hint 7


If you move the boat, following the letters from the left, it will spell out the name of the place, where the Wind stone is hidden. Als je de boot verplaatst en je volgt de letters , vormt zicht de naam van de plaats waar de Windsteen is verborgen.
Answer


Stonehenge.

moon.png

WATER

Hint 1


Who are these two men and what do they have to do with the Moon? Wie zijn deze mannen en wat hebben ze met de maan te maken?
Hint 2


Some people actually went to the Moon, you know. You can see the logo of their expedition above them. Sommigen mensen zijn echt naar de maan geweest. Je kunt zelfs het logo van hun missie boven ze vinden.
Answer


If you find the moonmission you will be able to enter the names of the astronouts Neil Armstrong and Edvin Oldrin. Als je het logo van de maanmissie vindt dan kun je op de puntjes precies Neil Armstrong en Edvin Oldrin invullen.

nile.png

WATER

Hint 1


First, solve the zodiac signs puzzle. Om verder te kunnen , moet je eerst de puzzel van de sterrenbeelden oplossen.
Hint 3


Have you found Ditan Park. Now, look closer. You can find the spot indicated by the flag by using Google. Heb je Ditan Park gevonden? Gebruik Google om dit park te vinden je zult zien dat het plaatje op de kaart overeenkomt met je zoekopdracht. Hierdoor kun je ook de plaats vinden die we hier zoeken.
Answer


Use Google Maps to find 'Bell Tower' Gebruik Google Maps om de 'Bell tower.' te vinden.

city.png

WATER

Hint 1


First, solve the rest of the puzzles on this page. Om deze puzzel op te lossen zul je eerst de andere puzzels op deze kaart moeten oplossen.
Hint 2


Look up, Nile. What's the deal with the blue river and the white one? Kijk, de Nijl! Wat is er met de blauwe nijl en de witte nijl?
Hint 3


Find where the Blue Nile and White Nile converge. There's a city there. Zoek uit waar de blauwe Nijl en de witte Nijl samen komen. Daar is een stad.
Answer


The city is Khartoum. De stad die we zoeken is Khartoum.

superior.png

WATER

Hint 1


This number represents some sort of a measurement of a body of water… Wederom zoeken we een soort meting van water.
Hint 2


That's length. What is that long? Lengte! Welk 'water' is zo lang?
Answer


The river Danube. (or Donau) De rivier Donau (Danube in Engels)

baikal.png

WATER

Hint 1


First, solve the zodiac signs puzzle. Om verder te kunnen , moet je eerst de puzzel van de sterrenbeelden oplossen.
Hint 3


Have you found Ditan Park. Now, look closer. You can find the spot indicated by the flag by using Google. Heb je Ditan Park gevonden? Gebruik Google om dit park te vinden je zult zien dat het plaatje op de kaart overeenkomt met je zoekopdracht. Hierdoor kun je ook de plaats vinden die we hier zoeken.
Answer


Use Google Maps to find 'Bell Tower' Gebruik Google Maps om de 'Bell tower.' te vinden.

denube.png

WATER

Hint 1


This number represents some sort of a measurement of a body of water… Wederom zoeken we een soort meting van water.
Hint 2


That's length. What is that long? Lengte! Welk 'water' is zo lang?
Answer


The river Danube. (or Donau) De rivier Donau (Danube in Engels)

island.png

WATER

Hint 1


What do these arrows are pointing at? There's nothing there! Waar wijzen de pijlen naar toe? Er is niets?
Hint 2


But there are letters somewhere on the 5th element page. Er zijn wel letters ergens op de kaart van het 5e Element.
Hint 3


The arrows on this page point to the letters on the other 5th element page. What word do they form? De pijlen wijzen naar letters op de achterkant van de kaart!
Answer


Achan’chinou. A strange word in the sacred language of Leloo! The word means "love". Achan’chinou. Een vreemd woord in de heilige taal die Leloo spreekt. Het woord betekent: "liefde"

water stone.png

WATER

Hint 1


Solve the puzzles above, before solving this one. Om deze op te lossen moet je eerst de andere puzzels van deze kaart oplossen.
Hint 2


The island and the city. What's between them? Het eiland en de stad. Wat bevind zich tussen hen in?
Answer


The City Khartoum is connected to and island with the Tuty bridge. De stad Khartoum is verbonden met een eiland door de Tuty Brug.

burned.png

FIRE

Hint 1


Solve the puzzles above, before solving this one. Om deze op te lossen moet je eerst de andere puzzels van deze kaart oplossen.
Hint 2


The island and the city. What's between them? Het eiland en de stad. Wat bevind zich tussen hen in?
Answer


The City Khartoum is connected to and island with the Tuty bridge. De stad Khartoum is verbonden met een eiland door de Tuty Brug.

fire sound.png

FIRE

Hint 1


Solve the puzzles above, before solving this one. Om deze op te lossen moet je eerst de andere puzzels van deze kaart oplossen.
Hint 2


The island and the city. What's between them? Het eiland en de stad. Wat bevind zich tussen hen in?
Answer


The City Khartoum is connected to and island with the Tuty bridge. De stad Khartoum is verbonden met een eiland door de Tuty Brug.

mill.png

WIND

Hint 1


The sounds are different. Have you noticed that? Wederom verschillende 'geluiden'...
Hint 2


Sounds like some winds are slower and softer than others. Het klinkt also sommige winden langzamer waaien dan anderen.
Hint 3


All winds blow at a different speed and strength. Now, think about it and look at the windmills. Elke wind blaast met verschillende snelheid en kracht. Denk daar eens over na en kijk nog eens naar de windmolens.
Hint 4


Each mill has a number, that shows you the position of the letter. And the winds have a letter attached to them. Elke windmolen heeft nummers , zij geven de positie van de letter aan. De winden hebben een letter aan zich verbonden.
Answer


'Under altar' 'Under altar' oftwel 'onder het altaar'.

winds.png

WIND

Hint 1


Who's Eurus? Wie is Eurus?
Hint 2


This is the east wind in Greek mythology. Now, what are the names of the rest of them? Eurus is de Oostenwind in de Griekse mytholgie. Wat zijn de namen van de rest van de winden?
Hint 3


The letters EKKSLLLAAN seem to be related to the winds. De letters EKKSLLLAAN lijken verbonden te zijn met de winden.
Hint 4


E = Erus, K = Kaikias, etc.
Hint 5


Imagine the boat on the page moving, spurred on by these winds, indicated by single letters. Stel je voor dat de boot op de kaart vaart, aangedreven door de winden (letters).
Hint 6


One letter is one step for the boat in the indicated direction. Een letter is een stap voor de boot in de aangegeven richting.
Hint 7


If you move the boat, following the letters from the left, it will spell out the name of the place, where the Wind stone is hidden. Als je de boot verplaatst en je volgt de letters , vormt zicht de naam van de plaats waar de Windsteen is verborgen.
Answer


Stonehenge.

card assembly.png

5th ELEMENT

Hint 1


Who are these two men and what do they have to do with the Moon? Wie zijn deze mannen en wat hebben ze met de maan te maken?
Hint 2


Some people actually went to the Moon, you know. You can see the logo of their expedition above them. Sommigen mensen zijn echt naar de maan geweest. Je kunt zelfs het logo van hun missie boven ze vinden.
Answer


If you find the moonmission you will be able to enter the names of the astronouts Neil Armstrong and Edvin Oldrin. Als je het logo van de maanmissie vindt dan kun je op de puntjes precies Neil Armstrong en Edvin Oldrin invullen.

110101.png

5th ELEMENT

Hint 1


This looks like coordinates. Find them. Er lijken coordinaten op deze kaart te staan.
Hint 2


Try switching to the satellite view of the map to see what the temple of the 5th element looks like. Probeer satellite view van deze coordinaten om te zien hoe de Tempel van het 5e Element er uit ziet.
Answer


It looks like the sun! Het lijkt op de zon!

- circle.png

5th ELEMENT

Hint 1


First, solve the rest of the puzzles on this page. Om deze puzzel op te lossen zul je eerst de andere puzzels op deze kaart moeten oplossen.
Hint 2


Look up, Nile. What's the deal with the blue river and the white one? Kijk, de Nijl! Wat is er met de blauwe nijl en de witte nijl?
Hint 3


Find where the Blue Nile and White Nile converge. There's a city there. Zoek uit waar de blauwe Nijl en de witte Nijl samen komen. Daar is een stad.
Answer


The city is Khartoum. De stad die we zoeken is Khartoum.

arrows.png

5th ELEMENT

Hint 1


What do these arrows are pointing at? There's nothing there! Waar wijzen de pijlen naar toe? Er is niets?
Hint 2


But there are letters somewhere on the 5th element page. Er zijn wel letters ergens op de kaart van het 5e Element.
Hint 3


The arrows on this page point to the letters on the other 5th element page. What word do they form? De pijlen wijzen naar letters op de achterkant van de kaart!
Answer


Achan’chinou. A strange word in the sacred language of Leloo! The word means "love". Achan’chinou. Een vreemd woord in de heilige taal die Leloo spreekt. Het woord betekent: "liefde"