Hints & Help

stars.png

EARTH

Hint 1


Look at the dates. What happens in this period? Bekijk de datums. Wat gebeurt er in deze periode?
Hint 2


Find the correct zodiac sign of these dates. Vind het juiste sterrenbeeld bij deze datum.
Hint 3


Now you have found Aries. The remaining 11 signs have a letter attached to them. Je hebt nu 'Ram'gevonden. De overige 11 sterrenbeelden kun je nu ook vinden.
Hint 4


It's all about the right order to connect the signs to the correct letter. Het is nu zaak om de juiste volgorde te gebruiken om de sterrenbeelden aan een letter te verbinden.
Answer


The Zodiac Signs in the correct order spell out the words 'DITAN PARK ' De letters bij de sterrenbeelden, mits in de correcte volgorde vormen het woord 'DITAN PARK'

earth stone.png

EARTH

Hint 1


First, solve the zodiac signs puzzle. Om verder te kunnen , moet je eerst de puzzel van de sterrenbeelden oplossen.
Hint 3


Have you found Ditan Park. Now, look closer. You can find the spot indicated by the flag by using Google. Heb je Ditan Park gevonden? Gebruik Google om dit park te vinden je zult zien dat het plaatje op de kaart overeenkomt met je zoekopdracht. Hierdoor kun je ook de plaats vinden die we hier zoeken.
Answer


Use Google Maps to find 'Bell Tower' Gebruik Google Maps om de 'Bell tower.' te vinden.

turn.png

EARTH

Hint 1


Imagine walking on those walkways, starting with the indicated spots. Stel je voor dat je op deze paden loopt , beginnend bij de aangegeven punten.
HInt 2


Turn left and right to get the answer. Ga naar links en rechts om het antwoord te krijgen.
Hint 3


If you follow the directions, your rout will spell out 3 numbers. Trying seeing this route from above. Als je de route volgt krijg je 3 cijfers. Probeer de route vanboven af te zien.
Answer


You will see the nr 528 to appear. Je ziet het nummer 528 verschijnen.

moon.png

WATER

Hint 1


Who are these two men and what do they have to do with the Moon? Wie zijn deze mannen en wat hebben ze met de maan te maken?
Hint 2


Some people actually went to the Moon, you know. You can see the logo of their expedition above them. Sommigen mensen zijn echt naar de maan geweest. Je kunt zelfs het logo van hun missie boven ze vinden.
Answer


If you find the moonmission you will be able to enter the names of the astronouts Neil Armstrong and Edvin Oldrin. Als je het logo van de maanmissie vindt dan kun je op de puntjes precies Neil Armstrong en Edvin Oldrin invullen.

nile.png

WATER

Hint 1


Where else on this page are there four similar circles? Waar op deze kaart zie je exact dezelfde puntjes (cirkels)?
Hint 2


Take the name of the man with the 4-letter name and follow the instructions. Gebruik dus de naam van de man met 4 letters in zijn naam en volg de instructies.
Hint 3


Move the third letter in the name to the last place. Sleep de 3e letter van zijn naam naar de laatste plaats.
Answer


Neil = Nile, the longest river in the world. Neil= Nile (Engels voor Nijl, de langste rivier ter de wereld)

city.png

WATER

Hint 1


First, solve the rest of the puzzles on this page. Om deze puzzel op te lossen zul je eerst de andere puzzels op deze kaart moeten oplossen.
Hint 2


Look up, Nile. What's the deal with the blue river and the white one? Kijk, de Nijl! Wat is er met de blauwe nijl en de witte nijl?
Hint 3


Find where the Blue Nile and White Nile converge. There's a city there. Zoek uit waar de blauwe Nijl en de witte Nijl samen komen. Daar is een stad.
Answer


The city is Khartoum. De stad die we zoeken is Khartoum.

superior.png

WATER

Hint 1


What does this shape look like? Waar lijkt deze vorm op?
Hint 2


It's North America. Now find the indicated spot. Noord Amerika, vind de plaats die we zoeken.
Answer


Lake Superior

baikal.png

WATER

HInt 1


This number represents some sort of a measurement of a body of water… We zijn bezig met 'WATER'... het getal wat je ziet lijkt een soort meting van water.
Hint 2


That's depth. What kind of thing is that deep? Diepte. Wat voor iets is zo diep? Remember 'water'...
Answer


The deepest 'water' in the world is Lake Baikal. Het diepste water ter wereld is Lake Baikal.

denube.png

WATER

Hint 1


The sounds are different. Have you noticed that? Wederom verschillende 'geluiden'...
Hint 2


Sounds like some winds are slower and softer than others. Het klinkt also sommige winden langzamer waaien dan anderen.
Hint 3


All winds blow at a different speed and strength. Now, think about it and look at the windmills. Elke wind blaast met verschillende snelheid en kracht. Denk daar eens over na en kijk nog eens naar de windmolens.
Hint 4


Each mill has a number, that shows you the position of the letter. And the winds have a letter attached to them. Elke windmolen heeft nummers , zij geven de positie van de letter aan. De winden hebben een letter aan zich verbonden.
Answer


'Under altar' 'Under altar' oftwel 'onder het altaar'.

island.png

WATER

Hint 1


Solve 3 puzzles above, before solving this one. Los de 3 puzzels die er boven staan eerst op.
Hint 2


Superior, Baikal, Danube. The numbers represent certain letters in these words. Superior, Baikal, Danube. De nummers vertegenwoordigen bepaalde letters in deze woorden.
Hint 3


Take the 6th and the 1st letter from Superior… Neem de 6e en de 1e letter van Superior...
Answer


You will find 'Island' Je vindt 'Island' oftewel 'eiland'.

water stone.png

WATER

Hint 1


Solve the puzzles above, before solving this one. Om deze op te lossen moet je eerst de andere puzzels van deze kaart oplossen.
Hint 2


The island and the city. What's between them? Het eiland en de stad. Wat bevind zich tussen hen in?
Answer


The City Khartoum is connected to and island with the Tuty bridge. De stad Khartoum is verbonden met een eiland door de Tuty Brug.

burned.png

FIRE

Hint 1


Who are these two men and what do they have to do with the Moon? Wie zijn deze mannen en wat hebben ze met de maan te maken?
Hint 2


Some people actually went to the Moon, you know. You can see the logo of their expedition above them. Sommigen mensen zijn echt naar de maan geweest. Je kunt zelfs het logo van hun missie boven ze vinden.
Answer


If you find the moonmission you will be able to enter the names of the astronouts Neil Armstrong and Edvin Oldrin. Als je het logo van de maanmissie vindt dan kun je op de puntjes precies Neil Armstrong en Edvin Oldrin invullen.

fire sound.png

FIRE

Hint 1


Scan the code. The sounds are different. Have you noticed that? Scan de code. De geluiden die je hoort zijn anders!
Hint 2


The sound of burning is different in length. Het geluid van branden is verschillend in lengte.
Hint 3


The longer it burns, the bigger hole it leaves, don't you think? Hoe langer het geluid, hoelanger het brand en hoe groter het gat.
Hint 4


The sounds show you the position of the letter. The burnt holes on the card show you which letter relates to which sound. De geluiden laten je de positie van de letters zien. De verbrande gaten op de kaarten laten je zien welke letter is verbonden met wel geluid.
Hint 5


You will vind : Eldflugur. What does that mean? Je vindt Eldflugur. Wat betekent dit?
Answer


It means firefly. Het betekend vuurvlieg.

mill.png

WIND

Hint 1


The sounds are different. Have you noticed that? Wederom verschillende 'geluiden'...
Hint 2


Sounds like some winds are slower and softer than others. Het klinkt also sommige winden langzamer waaien dan anderen.
Hint 3


All winds blow at a different speed and strength. Now, think about it and look at the windmills. Elke wind blaast met verschillende snelheid en kracht. Denk daar eens over na en kijk nog eens naar de windmolens.
Hint 4


Each mill has a number, that shows you the position of the letter. And the winds have a letter attached to them. Elke windmolen heeft nummers , zij geven de positie van de letter aan. De winden hebben een letter aan zich verbonden.
Answer


'Under altar' 'Under altar' oftwel 'onder het altaar'.

winds.png

WIND

Hint 1


Imagine walking on those walkways, starting with the indicated spots. Stel je voor dat je op deze paden loopt , beginnend bij de aangegeven punten.
HInt 2


Turn left and right to get the answer. Ga naar links en rechts om het antwoord te krijgen.
Hint 3


If you follow the directions, your rout will spell out 3 numbers. Trying seeing this route from above. Als je de route volgt krijg je 3 cijfers. Probeer de route vanboven af te zien.
Answer


You will see the nr 528 to appear. Je ziet het nummer 528 verschijnen.

card assembly.png

5th ELEMENT

Hint 1


I think you need to put the stones on the altar. Ik denk dt je de stenen op het altaar moet leggen.
Hint 2


Put other cards on this one. Fire to fire, earth to earth... Leg de andere kaarten op deze kaart. Vuur op Vuur.. Aarde op Aarde..
Hint 3


There's only one way to put the stones on the altar so that the word will be spelled out. Er is maar 1 manier om de stenen op het altaat de plaatsen zo dat een woord zichtbaar wordt.
Answer


Sweat for Water, sand for Earth, breath for Wind, spark for Fire. Sweat voor Water. Sand voor Aarde. Breath voor Wind en Spark voor Vuur.

110101.png

5th ELEMENT

Hint 1


First, solve the zodiac signs puzzle. Om verder te kunnen , moet je eerst de puzzel van de sterrenbeelden oplossen.
Hint 3


Have you found Ditan Park. Now, look closer. You can find the spot indicated by the flag by using Google. Heb je Ditan Park gevonden? Gebruik Google om dit park te vinden je zult zien dat het plaatje op de kaart overeenkomt met je zoekopdracht. Hierdoor kun je ook de plaats vinden die we hier zoeken.
Answer


Use Google Maps to find 'Bell Tower' Gebruik Google Maps om de 'Bell tower.' te vinden.

- circle.png

5th ELEMENT

Hint 1


There are 6 circles on top of this card. Where else can you find 6 circles? Er staan 6 cirkels boven aan deze kaart. Waar op de kaart zie je nog meer cirkels?
Hint 2


Look at the circles in the 3 complex geometric symbols on the card. What will be left if you remove everything aside from the circles in these symbols? Bekijk de cirkels in de geometrische symbolen op de kaart. Wat blijft er nog over als je alles verwijdert in deze symbolen behalve de cirkels?
Hint 3


Everything that crosses the circle, leaves a break in it. Alles wat een cirkel kruist laat een 'break'achter.
Hint 4


Compare the first circle from the top of the card to the larger circle in the L symbol. Vergelijk de eerste cirkel boven aan de kaart met de grotere cirkel in het L symbool en kijk goed waar de 'breaks' zitten.
Answer


When you find the breaks in the circle and compare them with the corresponding circles on the top of the page you will find : LEELOO Als je de 'breaks'op de cirkels vergelijkt met de cirkels bovenaan de pagina dan vindt je het woord: LEELOO

arrows.png

5th ELEMENT

Hint 1


What do these arrows are pointing at? There's nothing there! Waar wijzen de pijlen naar toe? Er is niets?
Hint 2


But there are letters somewhere on the 5th element page. Er zijn wel letters ergens op de kaart van het 5e Element.
Hint 3


The arrows on this page point to the letters on the other 5th element page. What word do they form? De pijlen wijzen naar letters op de achterkant van de kaart!
Answer


Achan’chinou. A strange word in the sacred language of Leloo! The word means "love". Achan’chinou. Een vreemd woord in de heilige taal die Leloo spreekt. Het woord betekent: "liefde"